NHADAT24H ANALYTICS

NHADAT24H ANALYTICS Là hệ thống phân tích và tương tác với khách hàng theo thời gian thực.
Hãy "BẮT" lấy khách hàng của bạn ngay từ cú click đầu tiên.

(Lưu ý: Mọi chức năng trong NHADAT24H ANALYTICS đều miễn phí, có một số chức năng chỉ dành cho thành viên V.I.P)
Lưu ý:
  • - Sử dụng chức năng GỬI LỜI CHÀO sẽ điều hướng khách hàng đến mục chat theo chủ đề (tin đăng) mà khách hàng đã Click vào xem. Sử dụng chức năng này trong trường hợp bạn muốn tư vấn những thông tin mang tính chất công khai đến nhiều khách hàng.
  • - Chức năng CHAT RIÊNG TƯ thiết lập một cuộc nói chuyện 1-1 (chỉ có bạn và khách hàng của bạn) sử dụng trong trường hợp muốn tư vấn những thông tin mang tính chất riêng tư đồng thời thiết lập mối quan hệ lâu dài
DMCA.com Protection Status
firework