Mua bán Nhà Nhà đất thổ cư Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Quận/Huyện: Huyện Đất Đỏ. Tỉnh/Tp: Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bán lô đất láng dài dt 128,5m2 giá 1tỷ 150Bán lô đất láng dài dt 128,5m2 giá 1tỷ 150Bán lô đất láng dài dt 128,5m2 giá 1tỷ 150
Bán lô đất láng dài dt 128,5m2 giá 1tỷ 150

7/8/2022, lúc: 17 giờ 44 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất tt đất đỏ dt 123,3m2 giá 1tỷ 700Bán lô đất tt đất đỏ dt 123,3m2 giá 1tỷ 700Bán lô đất tt đất đỏ dt 123,3m2 giá 1tỷ 700Bán lô đất tt đất đỏ dt 123,3m2 giá 1tỷ 700
Bán lô đất tt đất đỏ dt 123,3m2 giá 1tỷ 700

6/8/2022, lúc: 15 giờ 39 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất tt đất đỏ đất đỏ dt 547m2 giá 1tỷ 730
Bán lô đất tt đất đỏ đất đỏ dt 547m2 giá 1tỷ 730

3/8/2022, lúc: 20 giờ 4 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất xã long mỹ đất đỏ dt 1937m2 giá 10tỷBán lô đất xã long mỹ đất đỏ dt 1937m2 giá 10tỷBán lô đất xã long mỹ đất đỏ dt 1937m2 giá 10tỷBán lô đất xã long mỹ đất đỏ dt 1937m2 giá 10tỷ
Bán lô đất xã long mỹ đất đỏ dt 1937m2 giá 10tỷ

3/8/2022, lúc: 19 giờ 37 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất xã long tân đất đỏ dt 871m2 giá 6tỷBán lô đất xã long tân đất đỏ dt 871m2 giá 6tỷBán lô đất xã long tân đất đỏ dt 871m2 giá 6tỷBán lô đất xã long tân đất đỏ dt 871m2 giá 6tỷ
Bán lô đất xã long tân đất đỏ dt 871m2 giá 6tỷ

3/8/2022, lúc: 19 giờ 20 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất long mỹ đất đỏ  dt 300m2 giá 2tỷ 800Bán lô đất long mỹ đất đỏ  dt 300m2 giá 2tỷ 800Bán lô đất long mỹ đất đỏ  dt 300m2 giá 2tỷ 800
Bán lô đất long mỹ đất đỏ dt 300m2 giá 2tỷ 800

3/8/2022, lúc: 17 giờ 36 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất phước hội đất đỏ dt 366m2 giá 5tỷ 800Bán lô đất phước hội đất đỏ dt 366m2 giá 5tỷ 800
Bán lô đất phước hội đất đỏ dt 366m2 giá 5tỷ 800

3/8/2022, lúc: 17 giờ 24 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất phước hội đất đỏ dt 1000m2 giá 4tỷ.Bán lô đất phước hội đất đỏ dt 1000m2 giá 4tỷ.Bán lô đất phước hội đất đỏ dt 1000m2 giá 4tỷ.Bán lô đất phước hội đất đỏ dt 1000m2 giá 4tỷ.
Bán lô đất phước hội đất đỏ dt 1000m2 giá 4tỷ.

2/8/2022, lúc: 22 giờ 5 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất phước hội dt 305m2 giá 5tỷ 800
Bán lô đất phước hội dt 305m2 giá 5tỷ 800

2/8/2022, lúc: 21 giờ 45 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất 2 mt tt đất đỏ dt 340m2 giá 2tỷ 800Bán lô đất 2 mt tt đất đỏ dt 340m2 giá 2tỷ 800Bán lô đất 2 mt tt đất đỏ dt 340m2 giá 2tỷ 800
Bán lô đất 2 mt tt đất đỏ dt 340m2 giá 2tỷ 800

2/8/2022, lúc: 21 giờ 34 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất tt đất đỏ dt 111m2 giá 1tỷ 260Bán lô đất tt đất đỏ dt 111m2 giá 1tỷ 260Bán lô đất tt đất đỏ dt 111m2 giá 1tỷ 260Bán lô đất tt đất đỏ dt 111m2 giá 1tỷ 260
Bán lô đất tt đất đỏ dt 111m2 giá 1tỷ 260

2/8/2022, lúc: 21 giờ 16 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất long mỹ đất đỏ dt 161.9m2 giá 1tỷ 300Bán lô đất long mỹ đất đỏ dt 161.9m2 giá 1tỷ 300Bán lô đất long mỹ đất đỏ dt 161.9m2 giá 1tỷ 300
Bán lô đất long mỹ đất đỏ dt 161.9m2 giá 1tỷ 300

2/8/2022, lúc: 21 giờ 0 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán đất nên có sổ hồng riêng công chứng trong tuần

2/8/2022, lúc: 10 giờ 23 phút

Nhà đất thổ cưVen Biển Phước HảI- Lộc an

Quốc Cảnh
quốc cảnh
Bán lô đất long tân đất đỏ dt 506 giá 3tỷ 550.Bán lô đất long tân đất đỏ dt 506 giá 3tỷ 550.Bán lô đất long tân đất đỏ dt 506 giá 3tỷ 550.Bán lô đất long tân đất đỏ dt 506 giá 3tỷ 550.
Bán lô đất long tân đất đỏ dt 506 giá 3tỷ 550.

31/7/2022, lúc: 22 giờ 4 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Siêu phẩm cho khách làm second home láng dài giá 2tỷ 100Siêu phẩm cho khách làm second home láng dài giá 2tỷ 100Siêu phẩm cho khách làm second home láng dài giá 2tỷ 100Siêu phẩm cho khách làm second home láng dài giá 2tỷ 100
Siêu phẩm cho khách làm second home láng dài giá 2tỷ 100

31/7/2022, lúc: 21 giờ 49 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất phước long thọ dt 1000m2 giá 2tỷ 950Bán lô đất phước long thọ dt 1000m2 giá 2tỷ 950Bán lô đất phước long thọ dt 1000m2 giá 2tỷ 950Bán lô đất phước long thọ dt 1000m2 giá 2tỷ 950
Bán lô đất phước long thọ dt 1000m2 giá 2tỷ 950

31/7/2022, lúc: 21 giờ 28 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất long mỹ dt 118m2 giá 1tỷ 270.Bán lô đất long mỹ dt 118m2 giá 1tỷ 270.Bán lô đất long mỹ dt 118m2 giá 1tỷ 270.Bán lô đất long mỹ dt 118m2 giá 1tỷ 270.
Bán lô đất long mỹ dt 118m2 giá 1tỷ 270.

31/7/2022, lúc: 21 giờ 1 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất phước hội dt 345,4m2 giá 2tỷ 950Bán lô đất phước hội dt 345,4m2 giá 2tỷ 950Bán lô đất phước hội dt 345,4m2 giá 2tỷ 950Bán lô đất phước hội dt 345,4m2 giá 2tỷ 950
Bán lô đất phước hội dt 345,4m2 giá 2tỷ 950

31/7/2022, lúc: 20 giờ 27 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Bán lô đất mt tt đất đỏ dt 559,8m2 giá 4tỷ 100Bán lô đất mt tt đất đỏ dt 559,8m2 giá 4tỷ 100Bán lô đất mt tt đất đỏ dt 559,8m2 giá 4tỷ 100Bán lô đất mt tt đất đỏ dt 559,8m2 giá 4tỷ 100
Bán lô đất mt tt đất đỏ dt 559,8m2 giá 4tỷ 100

31/7/2022, lúc: 20 giờ 1 phút

Nhà đất thổ cưOceannami Long Hải Vũng Tàu

Khánh Ngân
khánh ngân

Hỗ trợ 24/7

Nhadat24h.net là trang web đăng tin quảng cáo uy tín, là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng có nhu cầu mua bán nhà đất tại Việt Nam. Hàng ngày với số lượng tin đăng lớn, liên tục cập nhật các danh sách bất động sản mới nhất.

Khách hàng dễ dàng tìm kiếm và liên hệ trực tiếp với chủ nhà hoặc thông qua các môi giới để tìm được cho mình một bất động sản phù hợp.

Với thông điệp mong muốn tạo điều kiện cho những người mua, bán, thuê và cho thuê bất động sản nói chung có thể đến với nhau và tìm được những khách hàng phù hợp nhất cho các bất động sản của mình.

Hơn nữa là xây dựng một cổng thông tin bất động sản online số 1 Việt Nam để có thể đáp ứng nhu cầu thông tin rất lớn của người quan tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực…

Trang web sẽ tổng hợp các thông tin về Nhà đất thổ cư tại Huyện Đất Đỏ… nhằm đáp ứng cho khách hàng mọi nhu cầu để ở hoặc đầu tư kinh doanh nhà đất.

Hy vọng rằng Nhadat24h.net sẽ đem đến cho bạn những thông tin chính xác nhất có thể !

  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click