Bán nhà đất Quận Hải Châu giá từ 500 Triệu đến dưới 800 Triệu

  Chung cư 2 tháng 9 - cầu tiên sơn. ở ngay 1-2 phòng ngủ-full nội thất, từ 700tr
  Chung cư 2 tháng 9 - cầu tiên sơn. ở ngay 1-2 phòng ngủ-full nội thất, từ 700tr
  Chung cư 2 tháng 9 - cầu tiên sơn. ở ngay 1-2 phòng ngủ-full nội thất, từ 700tr
  Chung cư 2 tháng 9 - cầu tiên sơn. ở ngay 1-2 phòng ngủ-full nội thất, từ 700tr
  Chung cư 2 tháng 9 - cầu tiên sơn. ở ngay 1-2 phòng ngủ-full...

  7 ngày trước.

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Bán chung cư sông hàn- hải châu- vị trí đắc địa- giá rẻ nhất khu vực - 800tr/căn
  Bán chung cư sông hàn- hải châu- vị trí đắc địa- giá rẻ nhất khu vực - 800tr/căn
  Bán chung cư sông hàn- hải châu- vị trí đắc địa- giá rẻ nhất khu vực - 800tr/căn
  Bán chung cư sông hàn- hải châu- vị trí đắc địa- giá rẻ nhất khu vực - 800tr/căn
  Bán chung cư sông hàn- hải châu- vị trí đắc địa- giá rẻ nhất...

  9 ngày trước.

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Bán căn hộ mới đại học kiến trúc- hải châu 1 2pn 46m. hơn 700tr, ở ngay
  Bán căn hộ mới đại học kiến trúc- hải châu 1 2pn 46m. hơn 700tr, ở ngay
  Bán căn hộ mới đại học kiến trúc- hải châu 1 2pn 46m. hơn 700tr, ở ngay
  Bán căn hộ mới đại học kiến trúc- hải châu 1 2pn 46m. hơn 70...

  9 ngày trước.

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Bán chung cư mới trần đăng ninh-hải châu - chỉ từ 700tr/căn. 1-2pn. 36-50m2
  Bán chung cư mới trần đăng ninh-hải châu - chỉ từ 700tr/căn....

  11 ngày trước.

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Mở bán đợt 1, chung cư hòa cường-đường 2/9. 1-2pn, 34-50m. ở ngay
  Mở bán đợt 1, chung cư hòa cường-đường 2/9. 1-2pn, 34-50m. ở...

  12 ngày trước.

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Chung cư xô viết nghệ tĩnh-hải châu. 1-2 phòng ngủ-full nội ...

  13 ngày trước.

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Chung cư bình hiên-hải châu- 38m2-55m2. full nội thất, chỉ từ 800tr/căn
  Chung cư bình hiên-hải châu- 38m2-55m2. full nội thất, chỉ từ 800tr/căn
  Chung cư bình hiên-hải châu- 38m2-55m2. full nội thất, chỉ từ 800tr/căn
  Chung cư bình hiên-hải châu- 38m2-55m2. full nội thất, chỉ t...

  13 ngày trước.

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Chung cư hòa cường nam - hải châu. 1 - 2pn, chỉ từ 700tr/căn. vào ở ngay - full
  Chung cư hòa cường nam - hải châu. 1 - 2pn, chỉ từ 700tr/căn. vào ở ngay - full
  Chung cư hòa cường nam - hải châu. 1 - 2pn, chỉ từ 700tr/căn. vào ở ngay - full
  Chung cư hòa cường nam - hải châu. 1 - 2pn, chỉ từ 700tr/căn...

  13 ngày trước.

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Bán căn hộ chung cư trung tâm hải châu 1pn và 2 pn, giá chỉ từ 700tr. vào ở ngay
  Bán căn hộ chung cư trung tâm hải châu 1pn và 2 pn, giá chỉ từ 700tr. vào ở ngay
  Bán căn hộ chung cư trung tâm hải châu 1pn và 2 pn, giá chỉ từ 700tr. vào ở ngay
  Bán căn hộ chung cư trung tâm hải châu 1pn và 2 pn, giá chỉ từ 700tr. vào ở ngay
  Bán căn hộ chung cư trung tâm hải châu 1pn và 2 pn, giá chỉ ...

  17 ngày trước.

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Chuyển nhượng căn hộ hải châu - đại học kiến trúc 1pn và 2pn, giá chỉ từ 700tr
  Chuyển nhượng căn hộ hải châu - đại học kiến trúc 1pn và 2pn, giá chỉ từ 700tr
  Chuyển nhượng căn hộ hải châu - đại học kiến trúc 1pn và 2pn, giá chỉ từ 700tr
  Chuyển nhượng căn hộ hải châu - đại học kiến trúc 1pn và 2pn, giá chỉ từ 700tr
  Chuyển nhượng căn hộ hải châu - đại học kiến trúc 1pn và 2pn...

  30 ngày trước.

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Chung cư tuyên sơn-hòa cường nam 1 - 2pn, chỉ từ 720tr/căn.full nội thất
  Chung cư tuyên sơn-hòa cường nam 1 - 2pn, chỉ từ 720tr/căn.f...

  17/4/2024, lúc: 8 giờ 37 phút

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Chung cư hải châu 1 -2 phòng ngủ chỉ từ 800tr full nội thất ví trí hiếm có
  Chung cư hải châu 1 -2 phòng ngủ chỉ từ 800tr full nội thất ví trí hiếm có
  Chung cư hải châu 1 -2 phòng ngủ chỉ từ 800tr full nội thất ví trí hiếm có
  Chung cư hải châu 1 -2 phòng ngủ chỉ từ 800tr full nội thất ví trí hiếm có
  Chung cư hải châu 1 -2 phòng ngủ chỉ từ 800tr full nội thất ...

  13/4/2024, lúc: 8 giờ 19 phút

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Bán chung cư nguyễn văn linh-bv hoàn mỹ 1pn và 2 pn, giá chỉ hơn 800tr. ở ngay
  Bán chung cư nguyễn văn linh-bv hoàn mỹ 1pn và 2 pn, giá chỉ hơn 800tr. ở ngay
  Bán chung cư nguyễn văn linh-bv hoàn mỹ 1pn và 2 pn, giá chỉ hơn 800tr. ở ngay
  Bán chung cư nguyễn văn linh-bv hoàn mỹ 1pn và 2 pn, giá chỉ hơn 800tr. ở ngay
  Bán chung cư nguyễn văn linh-bv hoàn mỹ 1pn và 2 pn, giá chỉ...

  11/4/2024, lúc: 14 giờ 7 phút

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Chung cư xanh-hải châu. 40m2-55m (1-2-3pn) chỉ từ hơn 800tr/căn. ở ngay
  Chung cư xanh-hải châu. 40m2-55m (1-2-3pn) chỉ từ hơn 800tr/căn. ở ngay
  Chung cư xanh-hải châu. 40m2-55m (1-2-3pn) chỉ từ hơn 800tr/căn. ở ngay
  Chung cư xanh-hải châu. 40m2-55m (1-2-3pn) chỉ từ hơn 800tr/căn. ở ngay
  Chung cư xanh-hải châu. 40m2-55m (1-2-3pn) chỉ từ hơn 800tr/...

  10/4/2024, lúc: 15 giờ 38 phút

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Bán chung cư trung tâm hải châu 1pn và 2 pn, giá chỉ từ 8xxtr. vào ở ngay.
  Bán chung cư trung tâm hải châu 1pn và 2 pn, giá chỉ từ 8xxtr. vào ở ngay.
  Bán chung cư trung tâm hải châu 1pn và 2 pn, giá chỉ từ 8xxtr. vào ở ngay.
  Bán chung cư trung tâm hải châu 1pn và 2 pn, giá chỉ từ 8xxtr. vào ở ngay.
  Bán chung cư trung tâm hải châu 1pn và 2 pn, giá chỉ từ 8xx...

  9/4/2024, lúc: 8 giờ 20 phút

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Chuyển nhượng căn hộ 1 và 2 phòng ngủ trung tâm hải châu chỉ từ 700tr
  Chuyển nhượng căn hộ 1 và 2 phòng ngủ trung tâm hải châu chỉ từ 700tr
  Chuyển nhượng căn hộ 1 và 2 phòng ngủ trung tâm hải châu chỉ từ 700tr
  Chuyển nhượng căn hộ 1 và 2 phòng ngủ trung tâm hải châu chỉ từ 700tr
  Chuyển nhượng căn hộ 1 và 2 phòng ngủ trung tâm hải châu chỉ...

  27/3/2024, lúc: 16 giờ 43 phút

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Cần chuyển nhượng căn hộ 1 và 2 phòng ngủ . trung tâm hải châu chỉ hơn 700tr.
  Cần chuyển nhượng căn hộ 1 và 2 phòng ngủ . trung tâm hải châu chỉ hơn 700tr.
  Cần chuyển nhượng căn hộ 1 và 2 phòng ngủ . trung tâm hải ch...

  26/3/2024, lúc: 14 giờ 25 phút

  Căn hộ chung cưQuận Hải Châu
  Tưởng Nguyễn
  tưởng nguyễn
  Bán nhà 2 mặt tiền ( ỷ lan nguyên phi- hoà cường bắc - hải châu - đà nẵng)
  Bán nhà 2 mặt tiền ( ỷ lan nguyên phi- hoà cường bắc - hải c...

  25/3/2024, lúc: 21 giờ 31 phút

  Nhà mặt phốQuận Hải Châu
  Trần Quốc Đạt
  trần quốc đạt
  Cho thuê căn hộ fhome 2 phòng ngủ full nội thất. lý thường k...

  3/3/2024, lúc: 10 giờ 43 phút

  Căn hộ chung cưCăn Hộ Fhome
  Đoàn Thanh Phong
  đoàn thanh phong

  Hỗ trợ 24/7

  Sở hữu ngay kiot chợ hàn. trung tâm du lịch đà nẵng. giá chỉ từ 800tr. sở hữu lâ
  Sở hữu ngay kiot chợ hàn. trung tâm du lịch đà nẵng. giá chỉ từ 800tr. sở hữu lâ
  Sở hữu ngay kiot chợ hàn. trung tâm du lịch đà nẵng. giá chỉ từ 800tr. sở hữu lâ
  Sở hữu ngay kiot chợ hàn. trung tâm du lịch đà nẵng. giá chỉ...

  6/12/2023, lúc: 10 giờ 23 phút

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiQuận Hải Châu
  Đoàn Thanh Phong
  đoàn thanh phong

  Hỗ trợ 24/7

  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

  Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
  Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

  Trợ lý ảoTrợ lý ảo Nhadat24h.net A.I
  Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Bất Động Sản. Hãy thử làm khó tôi bằng những câu hỏi hóc búa nhất (*_>) .
  Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
  WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click