System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Transaction (Process ID 121) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryHasMoreRows(Boolean& moreRows) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadInternal(Boolean setTimeout, Boolean& more) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.Read() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.CompleteExecuteScalar(SqlDataReader ds, Boolean returnSqlValue) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar() at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteScalar(SqlConnection connection, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteScalar(String connectionString, CommandType commandType, String commandText, SqlParameter[] commandParameters) at Microsoft.ApplicationBlocks.Data.SqlHelper.ExecuteScalar(String connectionString, CommandType commandType, String commandText) at XPRO.DataAccessXPRO.Nha.getNunRowsItem(Int32 id_tt, Int32 id_q, Int32 id_kv, Int32 id_ln, Int32 id_hn, String fromTD, String toDT, String dvDT, String fromG, Int32 dvGfrom, String toG, Int32 dvGto, String keyWord, Int32 ID_LT, Int32 NguonTin, Int32 SearchID) at XPRO.Ver2014.ListTimKiem.KetQuaTimKiem.Page_Load(Object sender, EventArgs e) ClientConnectionId:dfea5c76-2811-4c5a-a964-d15795c1c2dc Error Number:1205,State:52,Class:13 Cho thuê mặt bằng, kho, nhà xưởng Hải Phòng

Cho thuê mặt bằng, kho, nhà xưởng Hải Phòng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Tỉnh/Tp: Hải Phòng.

Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho tại Hải Phòng

0 nhà đất Bản đồ

Nhadat24h.net App

Tìm nhà thật đơn giản! Cả thế giới bất động sản đang nằm trong tay bạn.

Apple Store
  • Bán
  • Mua
  • Cho Thuê
  • Cần thuê

Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click

Đã xem, đã tìm kiếm

DMCA.com Protection Status
firework