Cho thuê mặt bằng kho, nhà xưởng Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

  Kcn yên mỹ cần cho thuê nhà xưởng với dt 1000m2- 10000m2 pccc đầy đủ
  Kcn yên mỹ cần cho thuê nhà xưởng với dt 1000m2- 10000m2 pccc đầy đủ
  Kcn yên mỹ cần cho thuê nhà xưởng với dt 1000m2- 10000m2 pcc...

  4 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Nhà xưởng kcn yên mỹ diện tích 1950m2 3900m2 pccc ngiệm thu giá chỉ 2,5usd/m2
  Nhà xưởng kcn yên mỹ diện tích 1950m2 3900m2 pccc ngiệm thu giá chỉ 2,5usd/m2
  Nhà xưởng kcn yên mỹ diện tích 1950m2 3900m2 pccc ngiệm thu ...

  4 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cho thuê nhà xưởng 2000m2 3000m2 5000m2 ngay đường 5 kcn thăng long- phố nối hưn
  Cho thuê nhà xưởng 2000m2 3000m2 5000m2 ngay đường 5 kcn thăng long- phố nối hưn
  Cho thuê nhà xưởng 2000m2 3000m2 5000m2 ngay đường 5 kcn thă...

  5 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê 1900m2, 3900m2, 8000m2 trong kcn yên mỹ pccc đầy đủ
  Cần cho thuê 1900m2, 3900m2, 8000m2 trong kcn yên mỹ pccc đầ...

  7 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cho thuê nhà xưởng yên mỹ hưng yên mặt đường ql39a pccc ngiệm thu
  Cho thuê nhà xưởng yên mỹ hưng yên mặt đường ql39a pccc ngiệm thu
  Cho thuê nhà xưởng yên mỹ hưng yên mặt đường ql39a pccc ngiệ...

  7 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cho thuê nhà xưởng mới trong và ngoài kcn yên mỹ hưng yên pccc tiêu chuẩn
  Cho thuê nhà xưởng mới trong và ngoài kcn yên mỹ hưng yên pccc tiêu chuẩn
  Cho thuê nhà xưởng mới trong và ngoài kcn yên mỹ hưng yên pc...

  8 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cho thuê nhà xưởng tiêu chuẩn kcn yên mỹ giá chỉ 2,5usd pccc nghiệm thu
  Cho thuê nhà xưởng tiêu chuẩn kcn yên mỹ giá chỉ 2,5usd pccc nghiệm thu
  Cho thuê nhà xưởng tiêu chuẩn kcn yên mỹ giá chỉ 2,5usd pccc...

  9 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê nhà xưởng sản xuất kcn yên mỹ mới xây dựng đủ điều kiện thành lập d
  Cần cho thuê nhà xưởng sản xuất kcn yên mỹ mới xây dựng đủ điều kiện thành lập d
  Cần cho thuê nhà xưởng sản xuất kcn yên mỹ mới xây dựng đủ đ...

  9 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê 3800m2 xưởng thành lập epe, fdi trong kcn yên mỹ 1 hưng yên sản
  Cần cho thuê 3800m2 xưởng thành lập epe, fdi trong kcn yên mỹ 1 hưng yên sản
  Cần cho thuê 3800m2 xưởng thành lập epe, fdi trong kcn yên ...

  12 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê 1900m2 xưởng sản xuất trong kcn yên mỹ 1 hưng yên sản xuất đa nghàn
  Cần cho thuê 1900m2 xưởng sản xuất trong kcn yên mỹ 1 hưng yên sản xuất đa nghàn
  Cần cho thuê 1900m2 xưởng sản xuất trong kcn yên mỹ 1 hưng y...

  14 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cho thuê 2500m2 kcn yên mỹ, giá 2,5usd/m2 pccc tiêu chuẩn, sx mọi nghề
  Cho thuê 2500m2 kcn yên mỹ, giá 2,5usd/m2 pccc tiêu chuẩn, sx mọi nghề
  Cho thuê 2500m2 kcn yên mỹ, giá 2,5usd/m2 pccc tiêu chuẩn, s...

  17 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê nhà xưởng trong kcn yên mỹ - hưng yên diện tích từ 1000m2,2000m2,30
  Cần cho thuê nhà xưởng trong kcn yên mỹ - hưng yên diện tích từ 1000m2,2000m2,30
  Cần cho thuê nhà xưởng trong kcn yên mỹ - hưng yên diện tích từ 1000m2,2000m2,30
  Cần cho thuê nhà xưởng trong kcn yên mỹ - hưng yên diện tích...

  18 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê 4100m2 xưởng sản xuất trong kcn yên mỹ hưng yên sản xuất đa nghành
  Cần cho thuê 4100m2 xưởng sản xuất trong kcn yên mỹ hưng yên sản xuất đa nghành
  Cần cho thuê 4100m2 xưởng sản xuất trong kcn yên mỹ hưng yên sản xuất đa nghành
  Cần cho thuê 4100m2 xưởng sản xuất trong kcn yên mỹ hưng yên...

  18 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê kho xưởng tại yên mỹ hưng yên pccc đầy đủ sản xuất đa nghành ngề
  Cần cho thuê kho xưởng tại yên mỹ hưng yên pccc đầy đủ sản xuất đa nghành ngề
  Cần cho thuê kho xưởng tại yên mỹ hưng yên pccc đầy đủ sản ...

  22 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Nhà xưởng mới 4.000m2 ngay kcn yên mỹ hưng yên pccc đầy đủ.
  Nhà xưởng mới 4.000m2 ngay kcn yên mỹ hưng yên pccc đầy đủ.
  Nhà xưởng mới 4.000m2 ngay kcn yên mỹ hưng yên pccc đầy đủ.

  22 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cho thuê xưởng,kho bãi tại kcn yên mỹ hưng yên dt từ 1000m2-5hecta
  Cho thuê xưởng,kho bãi tại kcn yên mỹ hưng yên dt từ 1000m2-5hecta
  Cho thuê xưởng,kho bãi tại kcn yên mỹ hưng yên dt từ 1000m2-...

  23 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê nhà xưởng 3900m2 8000m2 tại kcn yên mỹ hưng yên sản xuất đa nghành
  Cần cho thuê nhà xưởng 3900m2 8000m2 tại kcn yên mỹ hưng yên sản xuất đa nghành
  Cần cho thuê nhà xưởng 3900m2 8000m2 tại kcn yên mỹ hưng yên sản xuất đa nghành
  Cần cho thuê nhà xưởng 3900m2 8000m2 tại kcn yên mỹ hưng yên...

  25 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê nhà xưởng 3000m, 5000m và 7500m trong kcn yên mỹ hưng yên, pccc tiê
  Cần cho thuê nhà xưởng 3000m, 5000m và 7500m trong kcn yên mỹ hưng yên, pccc tiê
  Cần cho thuê nhà xưởng 3000m, 5000m và 7500m trong kcn yên mỹ hưng yên, pccc tiê
  Cần cho thuê nhà xưởng 3000m, 5000m và 7500m trong kcn yên m...

  25 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê 3900m2 trong kcn yên mỹ pccc đầy đủ sản xuất đa...

  25 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90
  Cần cho thuê nhà xưởng tại kcn yên mỹ giá rẻ diện tích từ 1000m², 2000m²... 1he
  Cần cho thuê nhà xưởng tại kcn yên mỹ giá rẻ diện tích từ 1000m², 2000m²... 1he
  Cần cho thuê nhà xưởng tại kcn yên mỹ giá rẻ diện tích từ 1...

  25 ngày trước.

  Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãiHuyện Yên Mỹ
  Anhdat90
  anhdat90

  Nhadat24h.net là trang web đăng tin quảng cáo uy tín, là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng có nhu cầu mua bán nhà đất tại Việt Nam. Hàng ngày với số lượng tin đăng lớn, liên tục cập nhật các danh sách bất động sản mới nhất.

  Khách hàng dễ dàng tìm kiếm và liên hệ trực tiếp với chủ nhà hoặc thông qua các môi giới để tìm được cho mình một bất động sản phù hợp.

  Với thông điệp mong muốn tạo điều kiện cho những người mua, bán, thuê và cho thuê bất động sản nói chung có thể đến với nhau và tìm được những khách hàng phù hợp nhất cho các bất động sản của mình.

  Hơn nữa là xây dựng một cổng thông tin bất động sản online số 1 Việt Nam để có thể đáp ứng nhu cầu thông tin rất lớn của người quan tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực…

  Trang web sẽ tổng hợp các thông tin về Nhà xưởng, mặt bằng, kho bãi tại Huyện Yên Mỹ… nhằm đáp ứng cho khách hàng mọi nhu cầu để ở hoặc đầu tư kinh doanh nhà đất.

  Hy vọng rằng Nhadat24h.net sẽ đem đến cho bạn những thông tin chính xác nhất có thể !

  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

  Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
  Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

  Trợ lý ảoTrợ lý ảo Nhadat24h.net A.I
  Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Bất Động Sản. Hãy thử làm khó tôi bằng những câu hỏi hóc búa nhất (*_>) .
  Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net

  Dự án cùng khu vực

  WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click