• Quảng Nam: Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Hội An
Quảng Nam: Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Hội An
31/03/23 \ Tin Đấu Giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) vào ngày 10/4/2023.

  • Hải Phòng: Đấu giá 23 lô đất huyện Thủy Nguyên
Hải Phòng: Đấu giá 23 lô đất huyện Thủy Nguyên
31/03/23 \ Tin Đấu Giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở gồm 23 lô đất tại khu Láng Ruốc, xã Ngũ Lão và 2 lô đất tại khu Đồng Chão, xã Phục Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.