• Hợp đồng chuyển nhượng tài sản cố định
Hợp đồng chuyển nhượng tài sản cố định
27/07/22 \ Thủ Tục Nhà Đất

Trong một số trường hợp quá trình chuyển nhượng bất động sản chỉ dừng lại đối với nhà ở hoặc công trình xây dựng trên mảnh đất đã có. Đơn cử như trường hợp bên chuyển nhượng đang thuê đất của Nhà nước thì chỉ có quyền có xây dựng nhà hoặc xưởng sản xuất trên diện tích đất ấy.

  • Thủ tục thêm tên vợ hoặc chồng vào sổ đỏ
Thủ tục thêm tên vợ hoặc chồng vào sổ đỏ
27/07/22 \ Thủ Tục Nhà Đất

Khi nhà đất là tài sản chung nhưng sổ đỏ chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì được quyền cấp đổi sổ đỏ, trong trường hợp nhà đất đó là tài sản chung hoặc theo thỏa thuận của hai vợ chồng.