• Bắc Giang: Nhiều khó khăn, vướng mắc về xây dựng nhà ở xã hội cần được “tháo nút”
Bắc Giang: Nhiều khó khăn, vướng mắc về xây dựng nhà ở xã hội cần được “tháo nút”
30/05/23 \ Thị trường nhà đất

Trong những năm gần đây, nhu cầu nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Giang ngày càng tăng cao, trong khi việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án còn chậm tiến độ, gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đặt ra. Một số dự án khu đô thị còn chưa bố trí quỹ đất 20% cho xây dựng, phát triển nhà ở xã hội.

  • Cú hích vào bất động sản miền Tây
Cú hích vào bất động sản miền Tây
30/05/23 \ Thị trường nhà đất

Thực tế nhiều năm qua cho thấy, tại địa phương nào có quy hoạch hạ tầng, hệ thống hạ tầng giao thông phát triển, có hướng mở trong quy hoạch, thị trường BĐS địa phương do sẽ phát triển mạnh.