• Căn hộ chung cư mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại một dự án nhà ở
Căn hộ chung cư mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại một dự án nhà ở
06/12/22 \ Thị trường nhà đất

Bộ Xây dựng nhận được công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đề nghị hướng dẫn về số lượng căn hộ chung cư mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại một dự án nhà ở.

  • Việc vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư vẫn còn nhiều hạn chế
Việc vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư vẫn còn nhiều hạn chế
06/12/22 \ Thị trường nhà đất

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 199 tòa chung cư tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng; trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý 149 tỏa (12 tỏa thuộc quỹ nhà 30%), Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội quản lý 20 tỏa, Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở quản lý 30 tòa.