• Nghị quyết cải tạo chung cư cũ
Nghị quyết cải tạo chung cư cũ
Ngày cập nhật: 10/12/2008 » Mẫu các loại văn bản

Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ xuống cấp, ban hành ngày 3/7/2007.

Toàn văn nghị quyết (click vào đây).