• Cần lưu ý gì khi cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước?

Cần lưu ý gì khi cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước?

Ngày cập nhật: 3/9/2023 » Kinh nghiệm Mua, Thuê nhà đất

Thời gian qua, chính sách phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc một số lưu ý khi cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Điều 83 Luật Nhà ở 2014 quy định rõ việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

- Việc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải bảo đảm công khai, minh bạch; ngoài yêu cầu phải tuân thủ quy định tại Điều 82, Điều 84 và các quy định về giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở tại Chương VIII của Luật Nhà ở 2014 thì còn phải thực hiện các quy định sau đây:

+ Trường hợp thuê nhà ở công vụ thì phải thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Nhà ở 2014.

+ Trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở để phục vụ tái định cư thì phải thực hiện quy định tại Điều 35 và Điều 41 của Luật Nhà ở 2014.

+ Trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội thì phải thực hiện quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật Nhà ở 2014.

+ Trường hợp cho thuê, bán nhà ở cũ thì nhà ở đó phải không có khiếu kiện, tranh chấp về quyền sử dụng và thuộc diện được cho thuê hoặc được bán theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở phải có các nội dung theo quy định tại Điều 121 của Luật Nhà ở 2014. Việc ký kết hợp đồng được quy định như sau:

+ Trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua bán nhà ở cũ thì hợp đồng được ký giữa bên mua, bên thuê mua với cơ quan quản lý nhà ở.

+ Trường hợp thuê, thuê mua, mua bán nhà ở để phục vụ tái định cư thì hợp đồng được ký giữa người được tái định cư với đơn vị được giao bố trí tái định cư.

+ Trường hợp thuê nhà ở bao gồm thuê nhà ở cũ, thuê nhà ở công vụ, thuê nhà ở xã hội thì hợp đồng được ký giữa bên thuê với cơ quan quản lý nhà ở hoặc đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở đó.

Nhadat24h.net- theo báo xây dựng.