Bán nhà trong ngõ Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

  Bán nhà thổ cư hẻm nhánh lò mổ giá 1 tỷ 680 triệuBán nhà thổ cư hẻm nhánh lò mổ giá 1 tỷ 680 triệuBán nhà thổ cư hẻm nhánh lò mổ giá 1 tỷ 680 triệuBán nhà thổ cư hẻm nhánh lò mổ giá 1 tỷ 680 triệu
  Bán nhà thổ cư hẻm nhánh lò mổ giá 1 tỷ 680 triệu

  Khoảng 8 Giờ trước

  Nhà trong ngõNguyễn Văn cừ

  Tuananbds
  tuananbds
  Nhà 1 trệt 2 lầu tân cổ điển trục chính hẻm 385 đường trần nam phúNhà 1 trệt 2 lầu tân cổ điển trục chính hẻm 385 đường trần nam phúNhà 1 trệt 2 lầu tân cổ điển trục chính hẻm 385 đường trần nam phúNhà 1 trệt 2 lầu tân cổ điển trục chính hẻm 385 đường trần nam phú
  Nhà 1 trệt 2 lầu tân cổ điển trục chính hẻm 385 đường trần n...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 35 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lầu hẻm 7a9 nguyễn văn linh thông ra hẻm 876 trần nam phúNhà 1 trệt 1 lầu hẻm 7a9 nguyễn văn linh thông ra hẻm 876 trần nam phúNhà 1 trệt 1 lầu hẻm 7a9 nguyễn văn linh thông ra hẻm 876 trần nam phúNhà 1 trệt 1 lầu hẻm 7a9 nguyễn văn linh thông ra hẻm 876 trần nam phú
  Nhà 1 trệt 1 lầu hẻm 7a9 nguyễn văn linh thông ra hẻm 876 tr...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 35 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lầu hẻm 140 đường lý tự trọng thông ra hẻm mít nàiNhà 1 trệt 1 lầu hẻm 140 đường lý tự trọng thông ra hẻm mít nàiNhà 1 trệt 1 lầu hẻm 140 đường lý tự trọng thông ra hẻm mít nàiNhà 1 trệt 1 lầu hẻm 140 đường lý tự trọng thông ra hẻm mít nài
  Nhà 1 trệt 1 lầu hẻm 140 đường lý tự trọng thông ra hẻm mít ...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 35 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà mới đẹp 1 trệt 1 lầu mâm đúc hẻm 7 đường trần vĩnh kiếtNhà mới đẹp 1 trệt 1 lầu mâm đúc hẻm 7 đường trần vĩnh kiếtNhà mới đẹp 1 trệt 1 lầu mâm đúc hẻm 7 đường trần vĩnh kiếtNhà mới đẹp 1 trệt 1 lầu mâm đúc hẻm 7 đường trần vĩnh kiết
  Nhà mới đẹp 1 trệt 1 lầu mâm đúc hẻm 7 đường trần vĩnh kiết

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 35 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 2 lầu mới tặng nội thất trục nhánh hẻm 567 bờ hồ bún xángNhà 1 trệt 2 lầu mới tặng nội thất trục nhánh hẻm 567 bờ hồ bún xángNhà 1 trệt 2 lầu mới tặng nội thất trục nhánh hẻm 567 bờ hồ bún xángNhà 1 trệt 2 lầu mới tặng nội thất trục nhánh hẻm 567 bờ hồ bún xáng
  Nhà 1 trệt 2 lầu mới tặng nội thất trục nhánh hẻm 567 bờ hồ ...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 35 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà mới đẹp 1 trệt 1 lầu hẻm 387 đường trần nam phú ( lộ ngân hàng )Nhà mới đẹp 1 trệt 1 lầu hẻm 387 đường trần nam phú ( lộ ngân hàng )Nhà mới đẹp 1 trệt 1 lầu hẻm 387 đường trần nam phú ( lộ ngân hàng )Nhà mới đẹp 1 trệt 1 lầu hẻm 387 đường trần nam phú ( lộ ngân hàng )
  Nhà mới đẹp 1 trệt 1 lầu hẻm 387 đường trần nam phú ( lộ ngâ...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 35 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lững hẻm 876 đường trần nam phú ( đường lộ ngân hàng )Nhà 1 trệt 1 lững hẻm 876 đường trần nam phú ( đường lộ ngân hàng )Nhà 1 trệt 1 lững hẻm 876 đường trần nam phú ( đường lộ ngân hàng )Nhà 1 trệt 1 lững hẻm 876 đường trần nam phú ( đường lộ ngân hàng )
  Nhà 1 trệt 1 lững hẻm 876 đường trần nam phú ( đường lộ ngân...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 35 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lầu trục chính hẻm liên tổ 1 2 đường nguyễn văn cừNhà 1 trệt 1 lầu trục chính hẻm liên tổ 1 2 đường nguyễn văn cừNhà 1 trệt 1 lầu trục chính hẻm liên tổ 1 2 đường nguyễn văn cừNhà 1 trệt 1 lầu trục chính hẻm liên tổ 1 2 đường nguyễn văn cừ
  Nhà 1 trệt 1 lầu trục chính hẻm liên tổ 1 2 đường nguyễn văn...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 35 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lầu mới xây hẻm 9 đường phạm ngọc hưng phường an hòaNhà 1 trệt 1 lầu mới xây hẻm 9 đường phạm ngọc hưng phường an hòaNhà 1 trệt 1 lầu mới xây hẻm 9 đường phạm ngọc hưng phường an hòaNhà 1 trệt 1 lầu mới xây hẻm 9 đường phạm ngọc hưng phường an hòa
  Nhà 1 trệt 1 lầu mới xây hẻm 9 đường phạm ngọc hưng phường a...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lầu mới đường phạm thế hiển khu dân cư thới nhựt 1Nhà 1 trệt 1 lầu mới đường phạm thế hiển khu dân cư thới nhựt 1Nhà 1 trệt 1 lầu mới đường phạm thế hiển khu dân cư thới nhựt 1Nhà 1 trệt 1 lầu mới đường phạm thế hiển khu dân cư thới nhựt 1
  Nhà 1 trệt 1 lầu mới đường phạm thế hiển khu dân cư thới nhự...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lầu mới hẻm 67 đường hùng vương ngay trung tâm thành phốNhà 1 trệt 1 lầu mới hẻm 67 đường hùng vương ngay trung tâm thành phốNhà 1 trệt 1 lầu mới hẻm 67 đường hùng vương ngay trung tâm thành phốNhà 1 trệt 1 lầu mới hẻm 67 đường hùng vương ngay trung tâm thành phố
  Nhà 1 trệt 1 lầu mới hẻm 67 đường hùng vương ngay trung tâm ...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lầu góc 2 mặt tiền hẻm liên tổ 1 2 đường nguyễn văn cừNhà 1 trệt 1 lầu góc 2 mặt tiền hẻm liên tổ 1 2 đường nguyễn văn cừNhà 1 trệt 1 lầu góc 2 mặt tiền hẻm liên tổ 1 2 đường nguyễn văn cừNhà 1 trệt 1 lầu góc 2 mặt tiền hẻm liên tổ 1 2 đường nguyễn văn cừ
  Nhà 1 trệt 1 lầu góc 2 mặt tiền hẻm liên tổ 1 2 đường nguyễn...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 2 lầu trục chính hẻm 11 nguyễn văn linh bên hông bv đa khoaNhà 1 trệt 2 lầu trục chính hẻm 11 nguyễn văn linh bên hông bv đa khoaNhà 1 trệt 2 lầu trục chính hẻm 11 nguyễn văn linh bên hông bv đa khoaNhà 1 trệt 2 lầu trục chính hẻm 11 nguyễn văn linh bên hông bv đa khoa
  Nhà 1 trệt 2 lầu trục chính hẻm 11 nguyễn văn linh bên hông ...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà mới xây 1 trệt 1 lầu tặng nội thất hẻm 6 đường trần vĩnh kiếtNhà mới xây 1 trệt 1 lầu tặng nội thất hẻm 6 đường trần vĩnh kiếtNhà mới xây 1 trệt 1 lầu tặng nội thất hẻm 6 đường trần vĩnh kiếtNhà mới xây 1 trệt 1 lầu tặng nội thất hẻm 6 đường trần vĩnh kiết
  Nhà mới xây 1 trệt 1 lầu tặng nội thất hẻm 6 đường trần vĩnh...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 2 lầu mới xây hẻm liên tổ 1 - 2 đường nguyễn văn cừ nối dàiNhà 1 trệt 2 lầu mới xây hẻm liên tổ 1 - 2 đường nguyễn văn cừ nối dàiNhà 1 trệt 2 lầu mới xây hẻm liên tổ 1 - 2 đường nguyễn văn cừ nối dàiNhà 1 trệt 2 lầu mới xây hẻm liên tổ 1 - 2 đường nguyễn văn cừ nối dài
  Nhà 1 trệt 2 lầu mới xây hẻm liên tổ 1 - 2 đường nguyễn văn ...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lầu hiện đại mới xây trục chính hẻm 34 đường nguyễn trãiNhà 1 trệt 1 lầu hiện đại mới xây trục chính hẻm 34 đường nguyễn trãiNhà 1 trệt 1 lầu hiện đại mới xây trục chính hẻm 34 đường nguyễn trãiNhà 1 trệt 1 lầu hiện đại mới xây trục chính hẻm 34 đường nguyễn trãi
  Nhà 1 trệt 1 lầu hiện đại mới xây trục chính hẻm 34 đường ng...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 2 lầu mới tặng full nội thất hẻm 388 đường nguyễn văn cừNhà 1 trệt 2 lầu mới tặng full nội thất hẻm 388 đường nguyễn văn cừNhà 1 trệt 2 lầu mới tặng full nội thất hẻm 388 đường nguyễn văn cừNhà 1 trệt 2 lầu mới tặng full nội thất hẻm 388 đường nguyễn văn cừ
  Nhà 1 trệt 2 lầu mới tặng full nội thất hẻm 388 đường nguyễn...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lững hẻm 391 đường 30 tháng 04 thông qua hẻm 278 tầm vuNhà 1 trệt 1 lững hẻm 391 đường 30 tháng 04 thông qua hẻm 278 tầm vuNhà 1 trệt 1 lững hẻm 391 đường 30 tháng 04 thông qua hẻm 278 tầm vuNhà 1 trệt 1 lững hẻm 391 đường 30 tháng 04 thông qua hẻm 278 tầm vu
  Nhà 1 trệt 1 lững hẻm 391 đường 30 tháng 04 thông qua hẻm 27...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhà 1 trệt 1 lầu hẻm 108/101 đường bế văn đàn ngay trung tâm thành phốNhà 1 trệt 1 lầu hẻm 108/101 đường bế văn đàn ngay trung tâm thành phốNhà 1 trệt 1 lầu hẻm 108/101 đường bế văn đàn ngay trung tâm thành phốNhà 1 trệt 1 lầu hẻm 108/101 đường bế văn đàn ngay trung tâm thành phố
  Nhà 1 trệt 1 lầu hẻm 108/101 đường bế văn đàn ngay trung tâm...

  26/11/2022, lúc: 7 giờ 34 phút

  Nhà trong ngõQuận Ninh Kiều

  Tungbds3s
  tungbds3s

  Hỗ trợ 24/7

  Nhadat24h.net là trang web đăng tin quảng cáo uy tín, là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng có nhu cầu mua bán nhà đất tại Việt Nam. Hàng ngày với số lượng tin đăng lớn, liên tục cập nhật các danh sách bất động sản mới nhất.

  Khách hàng dễ dàng tìm kiếm và liên hệ trực tiếp với chủ nhà hoặc thông qua các môi giới để tìm được cho mình một bất động sản phù hợp.

  Với thông điệp mong muốn tạo điều kiện cho những người mua, bán, thuê và cho thuê bất động sản nói chung có thể đến với nhau và tìm được những khách hàng phù hợp nhất cho các bất động sản của mình.

  Hơn nữa là xây dựng một cổng thông tin bất động sản online số 1 Việt Nam để có thể đáp ứng nhu cầu thông tin rất lớn của người quan tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực…

  Trang web sẽ tổng hợp các thông tin về Nhà trong ngõ tại Quận Ninh Kiều… nhằm đáp ứng cho khách hàng mọi nhu cầu để ở hoặc đầu tư kinh doanh nhà đất.

  Hy vọng rằng Nhadat24h.net sẽ đem đến cho bạn những thông tin chính xác nhất có thể !

  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

  Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
  Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

  Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
  WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click