• Cách tính tiền thuê đất trả 1 lần cho cả thời gian thuê mới nhất

Cách tính tiền thuê đất trả 1 lần cho cả thời gian thuê mới nhất

Ngày cập nhật: 31/7/2022 » Kinh nghiệm Mua, Thuê nhà đất

Cách tính tiền thuê đất trả 1 lần cho cả thời gian thuê từng trường hợp sẽ khác nhau, nhưng khó khăn nhất là cách xác định giá thuê vì tiền sử dụng đất được tính theo nhiều phương pháp khác nhau.

Dưới đây là cách tính tiền thuê đất đối trả 1 lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất; còn trường hợp cá nhân tự cho thuê đất, sẽ phụ thuộc vào thoả thuận của các bên.

Cách tính tiền thuê đất trả tiền 1 lần đối cho cả thời gian thuê đất không có mặt nước

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, tiền thuê đất thu 1 lần cho cả thời gian thuê đối với đất không có mặt nước như sau:

Tiền thuê đất = diện tích phải nộp tiền thuê đất x đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê.

Lưu ý, đơn giá thuê đất ở trường hợp không thông qua đấu thầu, và đấu thầu sẽ sẽ khác nhau. Cụ thể, khi không qua đấu thầu, đơn giá thuê đất thu 1 lần cho cả thời gian thuê là giá đất được xác định theo thời hạn sử dụng đất tương ứng với thời gian thuê đất.

Còn khi thông qua đấu giá thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất.

Cách tính tiền thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê đất có mặt nước

Còn khi thuê đất có mặt nước, nếu thuê đất trả tiền 1 lần, thì giá thuê đất sẽ được áp dụng theo công thức: tiền thuê đất = diện tích đất có mặt nước phải nộp tiền thuê x đơn giá thuê đất có mặt nước thu 1 lần cho cả thời gian thuê (theo Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP).

Doanh nghiệp thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian sử dụng có được cho thuê lại đất?

Theo Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thì đối với đất thuế trả tiền thuê 1 lần thì doanh nghiệp có quyền cho thuê quyền sử dụng đất.

Cụ thể: "Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê".

Nhadat24h.net- theo báo xây dựng.