• Kiểm soát việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông sang đất ở

Kiểm soát việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông sang đất ở

Ngày cập nhật: 7/10/2022 » Thị trường nhà đất

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Cụ thể, nhằm bảo đảm công tác quản lý đất nền Tuyên Quang chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Theo đó, thực hiện rà soát, đề xuất điều chỉnh, hủy bỏ đối với các công trình, dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt nhưng quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực hiện lập hồ sơ, thủ tục xin chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn để thực hiện dự án đúng theo quy định. Tổ chức rà soát, quản lý chặt quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê tại các khu vực quy hoạch đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại, khu nhà ở.

Đồng thời, lập phương án sử dụng đất, xử lý tài sản trên đất để đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm làm căn cứ giao đất, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Mặt khác, kiểm soát chặt thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tránh thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra diện tích đất đã giao, cho thuê đối với các tổ chức thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

Đáng chú ý, văn bản Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các huyện, thành phố không để xảy ra tình trạng tổ chức, cá nhân tự ý triển khai san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trên phần diện tích đất thực hiện dự án khi chưa hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đất đai, môi trường theo quy định của pháp luật.

“Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn quản lý; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi”, Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Nhadat24h.net- Theo báo xây dựng