• Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đã được Bộ Xây dựng đề xuất.

Nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đã được Bộ Xây dựng đề xuất.

Ngày cập nhật: 17/6/2024 » Thị trường nhà đất

Tại Họp báo thường kỳ quý II/2024, hàng loạt giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) và thực hiện hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đã được Bộ Xây dựng nêu ra.

Xem xét hạ mức lãi suất cho vay

Theo Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải, thời gian qua, với sự quan tâm của Đảng và sự vào cuộc của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, việc phát triển và đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) đã có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, nguồn cung và các dự án khởi công xây dựng mới đã tăng so với các năm trước. Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, trên địa bàn cả nước có 503 dự án NƠXH đã được triển khai với quy mô 418.200 căn, tăng 4 dự án và 6.950 căn so với thời điểm báo cáo ngày 15/3/2024. Trong đó, 75 dự án với quy mô 39.884 căn đã hoàn thành; 128 dự án với quy mô 115.379 căn đã khởi công xây dựng; và 300 dự án với quy mô 262.937 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả quan trọng, việc triển khai vẫn còn gặp khó khăn về quỹ đất, nguồn vốn và thủ tục đầu tư dự án NƠXH. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Hoàn thiện khung pháp lý và rút ngắn thủ tục hành chính

Các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các Nghị định và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc triển khai các dự án NƠXH như: Luật Nhà ở 2023, Luật Đất đai 2024 và Luật Các tổ chức tín dụng 2024. Trọng tâm là tháo gỡ các khó khăn về thủ tục đầu tư, quy hoạch và bố trí quỹ đất, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp và phân quyền.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển NƠXH trong tình hình mới. Đồng thời, đôn đốc và thúc đẩy phát triển NƠXH theo mục tiêu Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trong tháng 7/2024.

Hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại

Bộ Xây dựng đề xuất Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120 nghìn tỷ đồng, đồng thời mở các phòng tín dụng để tạo điều kiện cho các ngân hàng thực hiện. Ngoài ra, cần tiếp tục nghiên cứu và xem xét hạ mức lãi suất cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120 nghìn tỷ đồng để phù hợp với tình hình thực tế.

Vai trò của các địa phương

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương lập, sửa đổi và bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, trong đó làm rõ các mục tiêu về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và lực lượng vũ trang nhân dân. Các địa phương cần quy hoạch và bố trí các dự án NƠXH độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô phù hợp, đảm bảo an sinh xã hội và đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Cần chú trọng ban hành các văn bản triển khai các nhiệm vụ được giao tại Luật Nhà ở 2023 và phổ biến các quy định của Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 để các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân cùng hiểu và thực hiện.

Đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án NƠXH

Các địa phương cần chỉ đạo và kiểm tra việc đầu tư xây dựng NƠXH phải đảm bảo chất lượng, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dịch vụ thiết yếu như các dự án nhà ở thương mại. Đồng thời, đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại và khu đô thị triển khai xây dựng NƠXH trên quỹ đất 20% theo tiến độ được phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện, quỹ đất 20% sẽ được thu hồi để lựa chọn các chủ đầu tư khác thực hiện.

Các chủ đầu tư dự án NƠXH cần lập tiến độ, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, tài chính và áp dụng công nghệ mới để rút ngắn thời gian thi công. Đối với các dự án NƠXH đã lựa chọn chủ đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng theo quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Sau khi khởi công dự án NƠXH, các chủ đầu tư cần công bố công khai, đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án để người dân biết và đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê.

Các chủ đầu tư cần khẩn trương triển khai khởi công và đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình trên quỹ đất 20% dành cho NƠXH. Chủ động rà soát đối tượng và điều kiện để đăng ký với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm được công bố trong danh mục vay vốn ưu đãi từ gói hỗ trợ 120 nghìn tỷ đồng.

Nhadat24h.net