• Hà Nội: Nghiên cứu quy định hệ số khung bồi thường cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Hà Nội: Nghiên cứu quy định hệ số khung bồi thường cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Ngày cập nhật: 5/9/2023 » Thị trường nhà đất

Ban Chỉ đạo Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban Chỉ đạo về tình hình triển khai đề án và các kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Theo thông báo kết luận, việc triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố cơ bản chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra, đặc biệt là công tác kiểm định chất lượng nhà chung cư cũ; nghiên cứu, lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết, tổng quan mặt bằng (nay là quy hoạch chi tiết theo thủ tục rút gọn)...

Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện nơi có nhà chung cư cũ cần tiếp tục quán triệt sự cấp thiết, khẩn trương, chủ động áp dụng mọi biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023, Trưởng ban Chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, tham mưu, dự thảo, báo cáo UBND thành phố quy định về hệ số K (hệ số khung) bồi thường khi cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố làm căn cứ để các quận, huyện, nhà đầu tư chủ động thỏa thuận, thống nhất với các hộ dân; tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư, phù hợp thực tế triển khai trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong tháng 9-2023.

Sở Xây dựng tham mưu, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo phân công một số thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc việc triển khai tại các quận, huyện...

Trưởng ban Chỉ đạo cũng giao UBND các quận, huyện nơi có nhà chung cư cũ khẩn trương hoàn thành công tác di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D; lập danh sách và triển khai đối với một số nhà chung cư cũ có điều kiện thuận lợi, có khả năng hoàn thành sớm và các nhà chung cư cũ đã được Bí thư Thành ủy trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện...

Nhadat24h.net- theo báo xây dựng.