• Quảng Nam: Các đô thị ven biển sẽ phát triển như nào trong thời gian tới?

Quảng Nam: Các đô thị ven biển sẽ phát triển như nào trong thời gian tới?

Ngày cập nhật: 28/11/2022 » Thị trường nhà đất

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Công văn số 7798/UBND-KTN về việc định hướng quy hoạch đô thị trong Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, khu vực vùng Đông của tỉnh Quảng Nam đã được xác định các đô thị mới tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 có đô thị mới Duy Hải - Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, đô thị mới Bình Minh, huyện Thăng Bình.

Mặt khác, theo Quyết định 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai đã xác định hình thành đô thị mới Bình Hải - Bình Sa.

Trong giai đoạn sắp tới tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung phát triển hệ thống đô thị ven biển, hình thành chuỗi đô thị Điện Bàn - Hội An - Duy Hải - Duy Nghĩa - Bình Dương - Bình Minh - Bình Hải - Bình Sa - Tam Kỳ (đô thị loại I sáp nhập với Núi Thành - Phú Ninh).

Đối với xã Bình Dương là xã ven biển nằm giữa đô thị mới Duy Hải - Duy Nghĩa và đô thị mới Bình Minh, hiện tại đã có một số dự án đang triển khai đầu tư xây dựng. Do đó, có cơ sở ghép chung với đô thị mới Bình Minh thành đô thị mới Bình Dương - Bình Minh.

Từ thực tiễn nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng báo cáo xin ý kiến chuyên gia, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng tại Hội thảo lấy ý kiến lần thứ nhất về một số nội dung trọng tâm Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi Quy hoạch tỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp thẩm quyền phê duyệt, giao Sở Xây dựng báo cáo Cục Phát triển đô thị về điều chỉnh định hướng phát triển đô thị đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để xem xét, báo cáo Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị đến 2030 theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021.

Tỉnh Quảng Nam sẽ kiến nghị điều chỉnh danh mục nâng loại đô thị theo hướng xác định đến năm 2030 tập trung thúc đẩy, phát triển các đô thị mới như Duy Hải - Duy Nghĩa, Bình Dương - Bình Minh, Bình Hải - Bình Sa.

Đồng thời phát triển khu vực đô thị Tam Hòa - Tam Anh thuộc đô thị Núi Thành; nâng loại đô thị đối với thị trấn Đông Phú - Quế Sơn thành đô thị loại IV vào năm 2030.

Đặc biệt, Quảng Nam sẽ điều chỉnh đô thị Tam Kỳ (sáp nhập đơn vị hành chính Núi Thành - Phú Ninh) để hình thành đô thị loại I và phát triển khu vực đô thị phía Đông thành phố Tam Kỳ.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung định hướng phát triển đô thị đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh vào hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm làm đầu mối chủ trì, cùng với UBND thành phố Hội An, UBND thị xã Điện Bàn báo cáo Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng đăng kí tham gia dự án “Chương trình Phát triển đô thị Việt Nam – Thụy Sĩ”.

Nhadat24h.net- theo cafeland.