• Trong các loại hình bất động sản, chung cư có mức tăng trưởng cao nhất.

Trong các loại hình bất động sản, chung cư có mức tăng trưởng cao nhất.

Ngày cập nhật: 17/6/2024 » Thị trường nhà đất

Nhiệm vụ của quy hoạch chung đô thị của huyện Hoằng Hóa là phấn đấu trở thành một đô thị hiện đại, bền vững với mục tiêu đạt mức sống cao vào năm 2045. Đô thị này sẽ được tích hợp chặt chẽ với thành phố Thanh Hóa và các đô thị xung quanh, bao gồm cả không gian đô thị và khu vực phát triển kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 485/QĐ-TTg về việc quy hoạch chung đô thị Hoằng Hóa đến năm 2045. Quy hoạch này sẽ áp dụng trên toàn diện địa giới hành chính của huyện Hoằng Hóa, bao gồm 37 đơn vị (36 xã và 1 thị trấn) cùng khu vực ven biển, với tổng diện tích lên đến khoảng 203,8km2.

Mục tiêu của quy hoạch là phát triển Hoằng Hóa thành một đô thị hiện đại, sinh thái, với mức sống cao vào năm 2045. Đô thị sẽ được tích hợp chặt chẽ vào khu vực phía Bắc của vùng đô thị trung tâm tỉnh Thanh Hóa, gồm Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Sầm Sơn, và huyện Quảng Xương. Quy hoạch nhấn mạnh vào phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột chính: thiên nhiên, con người, và văn hóa, kết hợp với xu hướng hội nhập và hợp tác.

Đến năm 2030, Hoằng Hóa sẽ đạt mục tiêu trở thành thị xã, đô thị loại IV, tập trung vào phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, du lịch - dịch vụ thương mại, nông nghiệp - thủy sản, cùng với cơ sở hạ tầng hiện đại và đồng bộ.

Vào năm 2045, Hoằng Hóa sẽ là một đô thị đa ngành, hiện đại, sinh thái, sẵn sàng đối phó với biến đổi khí hậu, và kết nối mật thiết với các đô thị lân cận trong các lĩnh vực đô thị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh vào phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới đô thị thông minh và bền vững, có khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu.

Việc triển khai quy hoạch sẽ được thực hiện thông qua khảo sát địa hình, thu thập số liệu, định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng xã hội và dịch vụ đô thị, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, đánh giá tác động môi trường, và đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên, nguồn lực thực hiện.

Nhadat24h.net