• Các quy định về điều chỉnh dự án đầu tư
Các quy định về điều chỉnh dự án đầu tư
18/12/14 \ Thị trường nhà đất

Khi thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần xác định trường hợp nào phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

  • Góp vốn cải tạo chung cư cũ: Cần cơ chế rõ ràng
Góp vốn cải tạo chung cư cũ: Cần cơ chế rõ ràng
18/12/14 \ Thị trường nhà đất

Đề xuất cải tạo chung cư cũ cho phép người dân góp vốn bằng quyền sở hữu căn hộ được xem là giải pháp hay. Nó được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến độ cải tạochung cư cũ Hà Nội đang bế tắc hiện nay. Tuy nhiên, để cách làm này khả thi, cần có một cơ chế rõ ràng...