Bán nhà đất tại Huyện Trảng Bom giá từ 500 Triệu đến dưới 800 Triệu

  Bán 1003m, xã thanh bình, huyện trảng bom
  Bán 1003m, xã thanh bình, huyện trảng bom
  Bán 1003m, xã thanh bình, huyện trảng bom
  Bán 1003m, xã thanh bình, huyện trảng bom
  Bán 1003m, xã thanh bình, huyện trảng bom

  2 giờ 46 phút trước.

  Đất nông nghiệp, đất vườnHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Cần tiền bán lô đất thổ cư, mặt tiền đường sông trầu 21, huyện trảng bom
  Cần tiền bán lô đất thổ cư, mặt tiền đường sông trầu 21, huyện trảng bom
  Cần tiền bán lô đất thổ cư, mặt tiền đường sông trầu 21, huyện trảng bom
  Cần tiền bán lô đất thổ cư, mặt tiền đường sông trầu 21, huy...

  1 ngày trước.

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán lô đất thổ cư, góc 2 mặt tiền, ấp 7 sông trầu, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, góc 2 mặt tiền, ấp 7 sông trầu, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, góc 2 mặt tiền, ấp 7 sông trầu, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, góc 2 mặt tiền, ấp 7 sông trầu, huyện trả...

  3 ngày trước.

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán lô đất thổ cư, đường nhựa, xã giang điền, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, đường nhựa, xã giang điền, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, đường nhựa, xã giang điền, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, đường nhựa, xã giang điền, huyện trảng bo...

  4 ngày trước.

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán nhà mặt tiền đường nhựa, xã bàu hàm, huyện trảng bom
  Bán nhà mặt tiền đường nhựa, xã bàu hàm, huyện trảng bom
  Bán nhà mặt tiền đường nhựa, xã bàu hàm, huyện trảng bom
  Bán nhà mặt tiền đường nhựa, xã bàu hàm, huyện trảng bom
  Bán nhà mặt tiền đường nhựa, xã bàu hàm, huyện trảng bom

  6 ngày trước.

  Nhà trong ngõHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán 2623m xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 2623m xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 2623m xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 2623m xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 2623m xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai

  6 ngày trước.

  Đất nông nghiệp, đất vườnHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán lô đất thổ cư, xã tây hòa, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, xã tây hòa, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, xã tây hòa, huyện trảng bom

  6 ngày trước.

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán lô đất thổ cư, xã quảng tiến, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán lô đất thổ cư, xã quảng tiến, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán lô đất thổ cư, xã quảng tiến, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán lô đất thổ cư, xã quảng tiến, huyện trảng bom, đồng nai

  7 ngày trước.

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán vườn 1000m xã hưng thịnh, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán vườn 1000m xã hưng thịnh, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán vườn 1000m xã hưng thịnh, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán vườn 1000m xã hưng thịnh, huyện trảng bom, đồng nai

  9 ngày trước.

  Đất nông nghiệp, đất vườnHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Cần tiền bán lô đất thổ cư, xã thanh bình, huyện trảng bom
  Cần tiền bán lô đất thổ cư, xã thanh bình, huyện trảng bom
  Cần tiền bán lô đất thổ cư, xã thanh bình, huyện trảng bom
  Cần tiền bán lô đất thổ cư, xã thanh bình, huyện trảng bom

  23 ngày trước.

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  1/5 bán 139m thổ cư, mặt tiền đường nhựa, xã giang điền, huyện trảng bom
  1/5 bán 139m thổ cư, mặt tiền đường nhựa, xã giang điền, huyện trảng bom
  1/5 bán 139m thổ cư, mặt tiền đường nhựa, xã giang điền, huyện trảng bom
  1/5 bán 139m thổ cư, mặt tiền đường nhựa, xã giang điền, huy...

  23 ngày trước.

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán lô đất thổ cư, mặt tiền đường sông trầu 21, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, mặt tiền đường sông trầu 21, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, mặt tiền đường sông trầu 21, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, mặt tiền đường sông trầu 21, huyện trảng ...

  28 ngày trước.

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán 492m, xã đông hòa, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 492m, xã đông hòa, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 492m, xã đông hòa, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 492m, xã đông hòa, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 492m, xã đông hòa, huyện trảng bom, đồng nai

  28 ngày trước.

  Đất nông nghiệp, đất vườnHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán lô đất thổ cư, ấp 5 sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán lô đất thổ cư, ấp 5 sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán lô đất thổ cư, ấp 5 sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán lô đất thổ cư, ấp 5 sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán lô đất thổ cư, ấp 5 sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai

  26/1/2024, lúc: 14 giờ 35 phút

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán 1 sào xã đông hòa, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 1 sào xã đông hòa, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 1 sào xã đông hòa, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 1 sào xã đông hòa, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán 1 sào xã đông hòa, huyện trảng bom, đồng nai

  21/1/2024, lúc: 14 giờ 40 phút

  Đất nông nghiệp, đất vườnHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán lô đất thổ cư, xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán lô đất thổ cư, xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán lô đất thổ cư, xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai
  Bán lô đất thổ cư, xã sông trầu, huyện trảng bom, đồng nai

  21/1/2024, lúc: 13 giờ 41 phút

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán lô đất thổ cư, xã thanh bình, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, xã thanh bình, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, xã thanh bình, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư, xã thanh bình, huyện trảng bom

  13/1/2024, lúc: 9 giờ 58 phút

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Bán 139m thổ cư, mặt tiền đường nhựa, xã giang điền, huyện trảng bom
  Bán 139m thổ cư, mặt tiền đường nhựa, xã giang điền, huyện trảng bom
  Bán 139m thổ cư, mặt tiền đường nhựa, xã giang điền, huyện trảng bom
  Bán 139m thổ cư, mặt tiền đường nhựa, xã giang điền, huyện t...

  12/1/2024, lúc: 9 giờ 0 phút

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  Cô hoa sang lô 80m2 tại trảng bom, 798tr sổ sẵn công chứng
  Cô hoa sang lô 80m2 tại trảng bom, 798tr sổ sẵn công chứng
  Cô hoa sang lô 80m2 tại trảng bom, 798tr sổ sẵn công chứng
  Cô hoa sang lô 80m2 tại trảng bom, 798tr sổ sẵn công chứng
  Cô hoa sang lô 80m2 tại trảng bom, 798tr sổ sẵn công chứng

  12/1/2024, lúc: 8 giờ 59 phút

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Lệ Yên
  lệ yên
  Bán lô đất thổ cư ấp 7 sông trầu, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư ấp 7 sông trầu, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư ấp 7 sông trầu, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư ấp 7 sông trầu, huyện trảng bom
  Bán lô đất thổ cư ấp 7 sông trầu, huyện trảng bom

  9/1/2024, lúc: 15 giờ 52 phút

  Nhà đất thổ cưHuyện Trảng Bom
  Hoang Nam
  hoang nam
  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

  Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
  Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

  Trợ lý ảo Nhadat24h.net A.I
  Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Bất Động Sản. Hãy thử làm khó tôi bằng những câu hỏi hóc búa nhất (*_>) .
  Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
  WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click