Bán nhà đất thổ cư Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà lạc trung , 48m2 , chỉ 3,5 tỷ , ngõ nông , thông thoáng
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà lạc trung , 48m2 , chỉ 3,5 tỷ , ngõ nông , thông thoáng
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà lạc trung , 48m2 , chỉ 3,5 tỷ , ngõ nông , thông thoáng
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà lạc trung , 48m2 , chỉ 3,5 tỷ , ngõ nông , thông thoáng
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà lạc trung , 48m2 , chỉ 3,5 tỷ , ngõ n...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà minh khai , 50m2 , 3,5 tỷ , gần time city , 50m ra phố
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà minh khai , 50m2 , 3,5 tỷ , gần time city , 50m ra phố
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà minh khai , 50m2 , 3,5 tỷ , gần time city , 50m ra phố
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà minh khai , 50m2 , 3,5 tỷ , gần time city , 50m ra phố
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà minh khai , 50m2 , 3,5 tỷ , gần time ...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Cần thu hồi vốn , bán nhà kim ngưu , 64m2x 5t , chỉ 5 tỷ2 , ngõ nông , lô góc
  Cần thu hồi vốn , bán nhà kim ngưu , 64m2x 5t , chỉ 5 tỷ2 , ngõ nông , lô góc
  Cần thu hồi vốn , bán nhà kim ngưu , 64m2x 5t , chỉ 5 tỷ2 , ngõ nông , lô góc
  Cần thu hồi vốn , bán nhà kim ngưu , 64m2x 5t , chỉ 5 tỷ2 , ngõ nông , lô góc
  Cần thu hồi vốn , bán nhà kim ngưu , 64m2x 5t , chỉ 5 tỷ2 , ...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Cần thu hồi vốn , bán nhà đại la , 65m2 , chỉ 5tỷ5 , gần time , kinh doanh đỉnh
  Cần thu hồi vốn , bán nhà đại la , 65m2 , chỉ 5tỷ5 , gần time , kinh doanh đỉnh
  Cần thu hồi vốn , bán nhà đại la , 65m2 , chỉ 5tỷ5 , gần time , kinh doanh đỉnh
  Cần thu hồi vốn , bán nhà đại la , 65m2 , chỉ 5tỷ5 , gần time , kinh doanh đỉnh
  Cần thu hồi vốn , bán nhà đại la , 65m2 , chỉ 5tỷ5 , gần tim...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Hot hơn mùa hè : bán nhà bạch mai thông số vip , 68m2 , 4,6 tỷ , mặt tiền 4,6m
  Hot hơn mùa hè : bán nhà bạch mai thông số vip , 68m2 , 4,6 tỷ , mặt tiền 4,6m
  Hot hơn mùa hè : bán nhà bạch mai thông số vip , 68m2 , 4,6 tỷ , mặt tiền 4,6m
  Hot hơn mùa hè : bán nhà bạch mai thông số vip , 68m2 , 4,6 tỷ , mặt tiền 4,6m
  Hot hơn mùa hè : bán nhà bạch mai thông số vip , 68m2 , 4,6 ...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà trương định , 52m2 , chỉ 3,7 tỷ , khu vip dân trí cao
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà trương định , 52m2 , chỉ 3,7 tỷ , khu vip dân trí cao
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà trương định , 52m2 , chỉ 3,7 tỷ , khu vip dân trí cao
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà trương định , 52m2 , chỉ 3,7 tỷ , khu vip dân trí cao
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà trương định , 52m2 , chỉ 3,7 tỷ , khu...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà thanh nhàn , 51m2 , chỉ 3,6 tỷ , 60m ra đường lớn
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà thanh nhàn , 51m2 , chỉ 3,6 tỷ , 60m ra đường lớn
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà thanh nhàn , 51m2 , chỉ 3,6 tỷ , 60m ra đường lớn
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà thanh nhàn , 51m2 , chỉ 3,6 tỷ , 60m ra đường lớn
  Chú ý kẻo lỡ , bán nhà thanh nhàn , 51m2 , chỉ 3,6 tỷ , 60m ...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Cực đỉnh : bán nhà lạc trung , 58m2 , 4,7 tỷ, nhà hiếm , khó tìm căn thứ 2
  Cực đỉnh : bán nhà lạc trung , 58m2 , 4,7 tỷ, nhà hiếm , khó tìm căn thứ 2
  Cực đỉnh : bán nhà lạc trung , 58m2 , 4,7 tỷ, nhà hiếm , khó tìm căn thứ 2
  Cực đỉnh : bán nhà lạc trung , 58m2 , 4,7 tỷ, nhà hiếm , khó tìm căn thứ 2
  Cực đỉnh : bán nhà lạc trung , 58m2 , 4,7 tỷ, nhà hiếm , khó...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Qúa đỉnh: bán nhà thanh nhàn , 59m2 , 4,8 tỷ , mặt tiền 4,7m , 30m ra đường lớn
  Qúa đỉnh: bán nhà thanh nhàn , 59m2 , 4,8 tỷ , mặt tiền 4,7m , 30m ra đường lớn
  Qúa đỉnh: bán nhà thanh nhàn , 59m2 , 4,8 tỷ , mặt tiền 4,7m , 30m ra đường lớn
  Qúa đỉnh: bán nhà thanh nhàn , 59m2 , 4,8 tỷ , mặt tiền 4,7m , 30m ra đường lớn
  Qúa đỉnh: bán nhà thanh nhàn , 59m2 , 4,8 tỷ , mặt tiền 4,7m...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Siêu hot : bán nhà kim ngưu , 69m2 , mặt tiền 4,8m , 4,7 tỷ ...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Hot hot : bán nhà minh khai , 70m2 , chỉ 4,5 tỷ , mặt tiền 4,8m , thông số đẹp
  Hot hot : bán nhà minh khai , 70m2 , chỉ 4,5 tỷ , mặt tiền 4,8m , thông số đẹp
  Hot hot : bán nhà minh khai , 70m2 , chỉ 4,5 tỷ , mặt tiền 4,8m , thông số đẹp
  Hot hot : bán nhà minh khai , 70m2 , chỉ 4,5 tỷ , mặt tiền 4,8m , thông số đẹp
  Hot hot : bán nhà minh khai , 70m2 , chỉ 4,5 tỷ , mặt tiền 4...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Chủ nhờ bán gấp nhà minh khai , 65m2 , 5,1 tỷ , nhà dân xây , 50m ra phố
  Chủ nhờ bán gấp nhà minh khai , 65m2 , 5,1 tỷ , nhà dân xây , 50m ra phố
  Chủ nhờ bán gấp nhà minh khai , 65m2 , 5,1 tỷ , nhà dân xây , 50m ra phố
  Chủ nhờ bán gấp nhà minh khai , 65m2 , 5,1 tỷ , nhà dân xây , 50m ra phố
  Chủ nhờ bán gấp nhà minh khai , 65m2 , 5,1 tỷ , nhà dân xây ...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Siuuu đỉnh : bán nhà trương định, 55m2 , 4,6 tỷ ,mặt tiền 4,5m , chủ cần bán gấp
  Siuuu đỉnh : bán nhà trương định, 55m2 , 4,6 tỷ ,mặt tiền 4,5m , chủ cần bán gấp
  Siuuu đỉnh : bán nhà trương định, 55m2 , 4,6 tỷ ,mặt tiền 4,5m , chủ cần bán gấp
  Siuuu đỉnh : bán nhà trương định, 55m2 , 4,6 tỷ ,mặt tiền 4,5m , chủ cần bán gấp
  Siuuu đỉnh : bán nhà trương định, 55m2 , 4,6 tỷ ,mặt tiền 4,...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Cực khủng : bán nhà trương định , 41m2x4t , chỉ 3,2 tỷ , ngõ thẳng , vị trí hiếm
  Cực khủng : bán nhà trương định , 41m2x4t , chỉ 3,2 tỷ , ngõ thẳng , vị trí hiếm
  Cực khủng : bán nhà trương định , 41m2x4t , chỉ 3,2 tỷ , ngõ thẳng , vị trí hiếm
  Cực khủng : bán nhà trương định , 41m2x4t , chỉ 3,2 tỷ , ngõ thẳng , vị trí hiếm
  Cực khủng : bán nhà trương định , 41m2x4t , chỉ 3,2 tỷ , ngõ...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Bán gấp nhà bạch mai 41m2 ,3.6 tỷ 50m ra đường lớn lô góc th...

  Khoảng 9 Giờ trước

  Nguyễn Trung Thực
  nguyễn trung thực
  Siêu hiếm nhà phố Trần Đại Nghĩa 6 Tầng DT 48m2 cho thuê 30 triệu chỉ 5.9 tỷ
  Siêu hiếm nhà phố Trần Đại Nghĩa 6 Tầng DT 48m2 cho thuê 30 triệu chỉ 5.9 tỷ
  Siêu hiếm nhà phố Trần Đại Nghĩa 6 Tầng DT 48m2 cho thuê 30 triệu chỉ 5.9 tỷ
  Siêu hiếm nhà phố Trần Đại Nghĩa 6 Tầng DT 48m2 cho thuê 30 triệu chỉ 5.9 tỷ
  Siêu hiếm nhà phố Trần Đại Nghĩa 6 Tầng DT 48m2 cho thuê 30 ...

  3/10/2023, lúc: 13 giờ 9 phút

  Nguyễn Phúc Hậu
  nguyễn phúc hậu
  Bán nhà ngõ giếng mứt- bạch mai- hà nội nhỉnh 3 tỷ
  Bán nhà ngõ giếng mứt- bạch mai- hà nội nhỉnh 3 tỷ
  Bán nhà ngõ giếng mứt- bạch mai- hà nội nhỉnh 3 tỷ
  Bán nhà ngõ giếng mứt- bạch mai- hà nội nhỉnh 3 tỷ
  Bán nhà ngõ giếng mứt- bạch mai- hà nội nhỉnh 3 tỷ

  29/9/2023, lúc: 16 giờ 59 phút

  Thu Hằng Trần
  thu hằng trần
  Bán nhà hồng mai - 3 thoáng - 39.5m2 - 3.4 tỷ

  29/9/2023, lúc: 16 giờ 4 phút

  Phạm Quốc Anh
  phạm quốc anh

  Hỗ trợ 24/7

  Biệt thự hồ quỳnh - võ thị sáu. đỉnh cao của cuộc sống hưởng thụ.
  Biệt thự hồ quỳnh - võ thị sáu. đỉnh cao của cuộc sống hưởng thụ.
  Biệt thự hồ quỳnh - võ thị sáu. đỉnh cao của cuộc sống hưởng thụ.
  Biệt thự hồ quỳnh - võ thị sáu. đỉnh cao của cuộc sống hưởng thụ.
  Biệt thự hồ quỳnh - võ thị sáu. đỉnh cao của cuộc sống hưởng...

  29/9/2023, lúc: 9 giờ 52 phút

  Huy Trần
  huy trần
  Cần bán nhà ở 184 đê trần khát chân 55m2 4 tầng 5 tỷ sổ đỏ nở hậu
  Cần bán nhà ở 184 đê trần khát chân 55m2 4 tầng 5 tỷ sổ đỏ nở hậu
  Cần bán nhà ở 184 đê trần khát chân 55m2 4 tầng 5 tỷ sổ đỏ nở hậu
  Cần bán nhà ở 184 đê trần khát chân 55m2 4 tầng 5 tỷ sổ đỏ nở hậu
  Cần bán nhà ở 184 đê trần khát chân 55m2 4 tầng 5 tỷ sổ đỏ n...

  29/9/2023, lúc: 7 giờ 22 phút

  Nguyễn Huân
  nguyễn huân

  Hỗ trợ 24/7

  Hai Bà Trưng là một quận của thành phố Hà Nội, Việt Nam. Nhà đất thổ cư tại Hai Bà Trưng có thể chứa nhiều thông tin về đặc điểm về vị trí, diện tích, mục đích sử dụng và giá trị kinh doanh của đất đó.

  MỘT SỐ ĐIỂM MẠNH CỦA NHÀ ĐẤT THỔ CƯ TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

  Vị trí tốt: Hai Bà Trưng là một quận trung tâm của Hà Nội, có giao thông thuận tiện và tiếp cận dễ dàng đến các khu vực khác của thành phố.

  Tiềm năng phát triển: Hai Bà Trưng đang trong quá trình phát triển mạnh, với nhiều dự án công nghiệp và dịch vụ đang được xây dựng, cải thiện và mở rộng.

  Giá trị kinh doanh cao: Với tiềm năng phát triển mạnh, giá trị của nhà đất thổ cư Hai Bà Trưng cũng tăng cao, đem lại lợi nhuận cho chủ sở hữu.

  Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường bất động sản có thể thay đổi theo thời gian và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá trị kinh doanh của nhà đất, nên bạn nên tìm hiểu kỹ và cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua bất động sản.

  THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT THỔ CƯ TẠI HAI BÀ TRƯNG

  Thị trường nhà đất thổ cư tại Hai Bà Trưng Hà Nội là một trong những thị trường bất động sản đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Tình hình kinh tế và phát triển của khu vực cũng là một yếu tố tác động đến thị trường bất động sản.

  Giá trị của nhà đất thổ cư quận Hai Bà Trưng đang tăng cao với nhiều dự án công nghiệp và dịch vụ đang được xây dựng và mở rộng. Những khu vực có vị trí tốt và tiếp cận dễ dàng đến các khu vực khác của thành phố cũng đang được ưa chuộng và giá trị của chúng tăng cao.

  Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường bất động sản có thể thay đổi theo thời gian và có nhiều yếu tố tác động đến giá trị kinh doanh của nhà đất, nên bạn nên tìm hiểu kỹ và cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua bất động sản.

  Những điều cần biết khi mua đất thổ cư quận Hai Bà Trưng

  Thông tin về mảnh đất

  Trước tiên, dù bạn mua đất nền hay đất thổ cư Hai Bà Trưng thì việc cần làm đầu tiên đó là tìm hiểu kỹ về mảnh đất. Nắm bắt được những thông tin cần thiết sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro sau này. Thứ nhất, bạn nên xem xem khu đất đó thuộc diện như thế nào? An ninh nơi đó có tốt không? Cuộc sống của bạn sẽ rất thuận tiện nếu như gần các địa điểm tiện ích như trường học, chợ, bệnh viện, cơ quan làm việc,…

  Ngoài ra, cần chú ý đến các vấn đề pháp lý như mảnh đất bạn định mua có nằm trong diện quy hoạch, giải phóng mặt bằng hay không. Kiểm tra vấn đề tranh chấp của khu đất bằng cách đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu.

  Mua đất phải có sổ đỏ

  Một yếu tố khác quyết định đến tính pháp lý của khu đất, đó là phải có sổ đỏ. Khi có sổ đỏ rồi thì bạn cũng đừng đặt niềm tin 100% mà bạn cần phải kiểm tra diện tích mảnh đất ghi trong sổ có khớp với diện tích thực tế hay không. Có nhiều trường hợp diện tích ghi trong sổ lớn hơn diện tích mảnh đất mà bạn muốn mua, có nghĩa là phần đất ấy chưa được tách sổ riêng. Đừng bao giờ chấp nhận sau này tách sổ, bởi chúng ta sẽ không biết được bao giờ sẽ có sổ mà chờ đợi trong vô vọng. 

  Môi trường sống xung quanh

  Môi trường sống sẽ ảnh hưởng đến phong thủy của mảnh đất thổ cư quận Hai Bà Trưng, vì thế bạn cũng cần phải cân nhắc tới điều này. Chú ý, nếu ngày trước mảnh đất đó là nhà tù, bãi rác hay nghĩa trang thì cần phải tranh ngay. Theo những chuyên gia phong thủy thì những vị trí đó là những vị trí rất xấu, ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của bạn sau này. Những khu đất trong khu vực có dân trí cao, điện nước đầy đủ, đường rộng hè thoáng, ô tô có thể vào được,…luôn hấp dẫn người mua.

  Hợp đồng mua đất phải có chữ ký của tất cả những người có liên quan

  Hợp đồng mua đất là giấy tờ pháp lý quan trọng minh chứng cho việc giao dịch mua bán đất của cả hai bên (bên bán và bên mua). Vì vậy, khi mua đất thổ cư quận Hai Bà Trưng, hợp đồng mua đất phải có đầy đủ chữ ký xác nhận của cả chồng và vợ (bên bán), bố mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình nhằm tránh trường hợp xảy ra tranh chấp sau này. Hơn nữa, hợp đồng này cũng phải có xác nhận của cơ quan công chứng.

  Tìm mua đất thổ cư quận Hai Bà Trưng giá rẻ ở đâu?

  Trên đây là một số những lưu ý cần biết khi mua bán đất thổ cư quận Hai Bà Trưng, mong rằng qua bài viết này sẽ giúp bạn so sánh, đánh giá khách quan nhất để tìm một mảnh đất hợp ý bạn. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua bất động sản quận Hai Bà Trưng thì nhadat24h.net sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn nhất dành cho khách hàng.

  Xem thêm sản phẩm: nhà đất quận Hai Bà Trưng

  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

  Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
  Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

  Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
  WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click