Mua bán nhà trong ngõ tại Quận 4 tp HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Quận/Huyện: Quận 4. Tỉnh/Tp: TP HCM.
1900638006- bán nhà hẻm hoàng diệu, phường 3 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm hoàng diệu, phường 3 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm hoàng diệu, phường 3 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm hoàng diệu, phường 3 quận 4. 3.7 tỷ
1900638006- bán nhà hẻm hoàng diệu, phường 3 quận 4. 3.7 tỷ

18/9/2021, lúc: 11 giờ 10 phút

Nhà trong ngõHOÀNG DIỆU

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006 - bán nhà hẻm 137 bến vân đồn phường 6 quận 41900638006 - bán nhà hẻm 137 bến vân đồn phường 6 quận 41900638006 - bán nhà hẻm 137 bến vân đồn phường 6 quận 41900638006 - bán nhà hẻm 137 bến vân đồn phường 6 quận 4
1900638006 - bán nhà hẻm 137 bến vân đồn phường 6 qu...

4/9/2021, lúc: 22 giờ 52 phút

Nhà trong ngõBẾN VÂN ĐỒN

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006 - bán nhà hẻm nguyễn khoái, phường 3 quận 4.
1900638006 - bán nhà hẻm nguyễn khoái, phường 3 quận 4.

4/9/2021, lúc: 22 giờ 52 phút

Nhà trong ngõNGUYỄN KHOÁI

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
Bán nhà tại bến vân đồn, phường 1, quận 4, 0937539888Bán nhà tại bến vân đồn, phường 1, quận 4, 0937539888Bán nhà tại bến vân đồn, phường 1, quận 4, 0937539888Bán nhà tại bến vân đồn, phường 1, quận 4, 0937539888
Bán nhà tại bến vân đồn, phường 1, quận 4, 0937539888

4/9/2021, lúc: 22 giờ 52 phút

Nhà trong ngõBẾN VÂN ĐỒN

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 9, quận 4.- 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 9, quận 4.- 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 9, quận 4.- 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 9, quận 4.- 3.7 tỷ
1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 9, quận 4.- 3.7 ...

1/9/2021, lúc: 21 giờ 11 phút

Nhà trong ngõĐOÀN VĂN BƠ

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm tôn đản, phường 15 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm tôn đản, phường 15 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm tôn đản, phường 15 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm tôn đản, phường 15 quận 4. 3.7 tỷ
1900638006- bán nhà hẻm tôn đản, phường 15 quận 4. 3.7 tỷ

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõTÔN ĐẢN

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 9
1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 9

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõĐOÀN VĂN BƠ

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006 - bán nhà hẻm nguyễn hữu hào, phường 6
1900638006 - bán nhà hẻm nguyễn hữu hào, phường 6

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõNGUYỄN HỮU HÀO

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm hoàng diệu, phường 3 quận 4.
1900638006- bán nhà hẻm hoàng diệu, phường 3 quận 4.

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõHOÀNG DIỆU

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006 - bán nhà hẻm xe hơi 243 tôn thất thuyết
1900638006 - bán nhà hẻm xe hơi 243 tôn thất thuyết

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõTÔN THẤT THUYẾT

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 10, quận 4.1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 10, quận 4.1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 10, quận 4.1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 10, quận 4.
1900638006- bán nhà hẻm đoàn văn bơ, phường 10, quận 4.

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõĐOÀN VĂN BƠ

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm khánh hội phường 3 quận 4.1900638006- bán nhà hẻm khánh hội phường 3 quận 4.1900638006- bán nhà hẻm khánh hội phường 3 quận 4.1900638006- bán nhà hẻm khánh hội phường 3 quận 4.
1900638006- bán nhà hẻm khánh hội phường 3 quận 4.

1/9/2021, lúc: 21 giờ 11 phút

Nhà trong ngõKHÁNH HỘI

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006 - bán nhà hẻm đường số 6 phường 4 quận 4.1900638006 - bán nhà hẻm đường số 6 phường 4 quận 4.1900638006 - bán nhà hẻm đường số 6 phường 4 quận 4.1900638006 - bán nhà hẻm đường số 6 phường 4 quận 4.
1900638006 - bán nhà hẻm đường số 6 phường 4 quận ...

1/9/2021, lúc: 21 giờ 11 phút

Nhà trong ngõĐƯỜNG SỐ 6

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006 - nhà hẻm tôn đản phường 10 quận 41900638006 - nhà hẻm tôn đản phường 10 quận 41900638006 - nhà hẻm tôn đản phường 10 quận 41900638006 - nhà hẻm tôn đản phường 10 quận 4
1900638006 - nhà hẻm tôn đản phường 10 quận 4

1/9/2021, lúc: 21 giờ 11 phút

Nhà trong ngõTÔN ĐẢN

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006 - nhà hẻm nguyễn thần hiến phường 18 quận 4.1900638006 - nhà hẻm nguyễn thần hiến phường 18 quận 4.1900638006 - nhà hẻm nguyễn thần hiến phường 18 quận 4.1900638006 - nhà hẻm nguyễn thần hiến phường 18 quận 4.
1900638006 - nhà hẻm nguyễn thần hiến phường 18 qua...

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõNGUYỄN THẦN HIẾN

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm vĩnh hội, phường 3 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm vĩnh hội, phường 3 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm vĩnh hội, phường 3 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm vĩnh hội, phường 3 quận 4. 3.7 tỷ
1900638006- bán nhà hẻm vĩnh hội, phường 3 quận 4. 3.7 tỷ

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõVĨNH HỘI

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm tôn thất thuyết, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm tôn thất thuyết, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm tôn thất thuyết, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm tôn thất thuyết, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ
1900638006- bán nhà hẻm tôn thất thuyết, phường 1 quận 4. 3....

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõTÔN THẤT THUYẾT

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm nguyễn khoái, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm nguyễn khoái, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm nguyễn khoái, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm nguyễn khoái, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ
1900638006- bán nhà hẻm nguyễn khoái, phường 1 quận 4. 3.7 t...

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõNGUYỄN KHOÁI

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm bến vân đồn, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm bến vân đồn, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm bến vân đồn, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm bến vân đồn, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ
1900638006- bán nhà hẻm bến vân đồn, phường 1 quận 4. 3.7 tỷ

1/9/2021, lúc: 21 giờ 10 phút

Nhà trong ngõBẾN VÂN ĐỒN

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357
1900638006- bán nhà hẻm xóm chiếu, phường 14, quận 4.- 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm xóm chiếu, phường 14, quận 4.- 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm xóm chiếu, phường 14, quận 4.- 3.7 tỷ1900638006- bán nhà hẻm xóm chiếu, phường 14, quận 4.- 3.7 tỷ
1900638006- bán nhà hẻm xóm chiếu, phường 14, quận 4.- 3.7 t...

1/9/2021, lúc: 21 giờ 11 phút

Nhà trong ngõXÓM CHIẾU

CTY TIẾP THỊ VÀ MÔI GIỚI CHUYÊN NGHIỆP 357
cty tiếp thị và môi giới chuyên nghiệp 357

Hiện nay, ở quận 4 nền kinh tế đang trên đà phát triển, cùng với mật độ dân cư ngày càng đông đúc. Nhu cầu nhà ở đang có xu hướng gia tăng và nhiều người đang phân vân không biết có nên mua nhà ở khu vực này không. Nếu gia đình bạn chỉ có một khoản tài chính nhỏ thì mua nhà trong hẻm quận 4 vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn được sở hữu căn nhà hiện đại của riêng mình.

Lưu ý khi mua nhà hẻm quận 4

Pháp lý ngôi nhà

Dành thời gian để kiểm tra các thông tin pháp lý liên quan đến ngôi nhà sắp mua liệu có nằm trong diện quy hoạch, thu hồi của thành phố hay không. Có nhiều cách để khách hàng có thể xác thực vấn đề này như: đến trực tiếp phòng địa chính xã/phường, sở tài nguyên môi trường hoặc hỏi thăm những người sống xung quanh khu vực.

Chỉ nên giao dịch mua bán trực tiếp với chính chủ, đồng thời yêu cầu cho xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc để đối chiếu với diện tích thực tế xem có trùng khớp hay không. Bởi một số trường hợp do một vài lý do mà lấn chiếm thay đổi kích thước ngôi nhà, nên khi mua bán khách hàng chỉ tính tiền phần đất có trong sổ đỏ.

Nếu ngôi nhà là tài sản thừa kế của nhiều người, khi thanh toán mua bán cần phải có sự đồng tình của tất cả các thành viên có liên quan. Với trường hợp bên bán đã có gia đình thì phải có chữ ký của cả vợ chồng và chấp thuận của những người có tên trong sổ hộ khẩu.

Tránh mua nhà trong ngõ quá nhỏ

Những con hẻm chỉ rộng khoảng 1m là điều chúng ta dễ bắt gặp ở các quận trung tâm của thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Bất tiện lớn nhất khi mua nhà trong ngõ nhỏ là việc di chuyển khó khăn, sửa chữa, hay trường hợp hỏa hoạn thì cứu hộ sẽ gặp trở ngại để tiếp cận được tới ngôi nhà. Vì vậy, nếu bạn đang có ý định mua nhà trong hẻm thì hãy cân nhắc kĩ về vấn đề này.

Bên cạnh đó, nếu ngõ quá nhỏ khi chủ nhà muốn xây dựng, sửa chữa ngôi nhà thì sẽ các chi phí sẽ đi đội lên rất nhiều so với hẻm to hay nhà mặt tiền.

Người mua cần nắm rõ quy luật giá trị là ngõ càng nhỏ thì giá trị tài sản càng giảm sút. Vì thế nhiều nhà đầu tư khôn ngoan có xu hướng chọn những căn nhà có diện tích nhỏ nhưng nằm trong hẻm to, vì tính thanh khoản của nó cao.

Do đó, những nhà đầu tư khôn ngoan thường ít khi xuống tiền với những căn nhà trong hẻm, mà chỉ những khách hàng mục đích mua nhà để ở và tài chính không đủ lớn.

Không nên mua nhà ngõ cụt (cuối hẻm)

Thông thường những ngôi nhà cuối ngõ sẽ được rao bán với giá rẻ hơn so với những khu vực khác và có thể xây cổng riêng mà không bị làm phiền. Tuy nhiên, nhược điểm của những căn nhà ở vị trí này sẽ bị hạn chế về kiến trúc, việc bố trí hệ thống thông gió, chiếu sáng cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo các chuyên gia phong thủy tránh mua nhà ở những vị trí này, bởi nơi đây thường nhận được ít năng lượng và dễ xảy ra hiện tượng tụ khí xấu, mang lại nhiều xui xẻo cho gia chủ. Đặc biệt, với những con hẻm quanh co thì dòng năng lượng dẫn từ ngoài vào càng kém hơn.

Tìm mua nhà trong hẻm quận 4 giá rẻ ở đâu

Nếu bạn đang có nhu cầu mua nhà trong hẻm ở quận 4 để xây dựng tổ ấm, thì nhadat24h.net là địa chỉ tin cậy sẽ cung cấp các thông tin một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Khi đến với sàn giao dịch thương mại điện tử nhadat24h.net, bạn dễ dàng tìm cho mình những ngôi nhà trong hẻm đa dạng từ: diện tích, hướng nhà, vị trí, pháp lý rõ ràng, mức giá,…Từ đó, khách hàng dễ dàng so sánh và đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.

Hy vọng bài viết trên giúp bạn có thể nắm bắt được những thông tin quan trọng nhất, để tìm được nhà trong hẻm quận 4 giá rẻ phù hợp với nhu cầu của bạn và gia đình.

Xem thêm sản phẩm: nhà đất TPHCM

  • Bán
  • Mua
  • Cho Thuê
  • Cần thuê

Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

Order Online True Coffee
WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click

Đã xem, đã tìm kiếm